Jak działają inteligentne systemy przeciwpożarowe?

Jak działają inteligentne systemy przeciwpożarowe?

Eksperci od ochrony przeciwpożarowej zgodnie przyznają, że automatyczne systemy przeciwpożarowe stanowią jeden z najważniejszych aspektów ochrony budynku i mienia. Odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i konserwowane systemy mogą zapewnić większą elastyczność projektowania budynków i podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru i ich rola
Kluczowym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest identyfikacja rozwijającego się zagrożenia pożarowego w odpowiednim czasie oraz ostrzeżenie osób przebywających w budynku i powiadomienie służb ratowniczych. Jest to podstawowa rola systemów wykrywania i alarmowania przeciwpożarowego. W zależności od przewidywanego scenariusza pożaru, rodzaju budynku i sposobu jego użytkowania, liczby i rodzaju mieszkańców, systemy te mogą zapewnić kilka głównych funkcji. Po pierwsze, umożliwiają one identyfikację rozwijającego się pożaru za pomocą metod ręcznych lub automatycznych, a po drugie informują mieszkańców budynku zaistnieniu zdarzenia i konieczności ewakuacji. Inną funkcją jest przesyłanie sygnału o pojawieniu się ognia do straży pożarnej lub innej jednostki reagowania kryzysowego. Mogą również wyłączać urządzenia elektryczne, wentylacyjne i być używane do inicjowania automatycznych systemów tłumienia pożaru.

Panel kontrolny
Panel sterowania jest „mózgiem” systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Jest odpowiedzialny za monitorowanie różnych „wejściowych” urządzeń alarmowych, takich jak ręczne i automatyczne elementy wykrywające, a następnie uruchamianie alarmowych urządzeń „wyjściowych”, takich jak dzwonki, światła ostrzegawcze, dialery alarmów telefonicznych i sterowanie budynkiem. Panele kontrolne mogą być prostymi jednostkami z pojedynczą strefą wejściową i wyjściową lub złożonymi systemami komputerowymi monitorujących nawet kilka budynków jednocześnie.

Inteligentne systemy reprezentują aktualny stan techniki w zakresie wykrywania i sygnalizacji pożaru. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod alarmowych, systemy te monitorują i kontrolują możliwości każdego urządzenia inicjującego i sygnalizującego alarm poprzez mikroprocesory i oprogramowanie systemowe. W efekcie każdy inteligentny system sygnalizacji pożaru to mały komputer nadzorujący i obsługujący szereg urządzeń wejściowych i wyjściowych. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego systemu, system inteligentny składa się z jednego lub więcej obwodów, które obejmują cały budynek lub grupę budynków. Ponadto, podobnie jak w przypadku standardowych systemów, wzdłuż tych obwodów może znajdować się jedno lub więcej urządzeń inicjujących alarm. Główna różnica między typami systemów dotyczy sposobu, w jaki każde urządzenie jest monitorowane. W systemie inteligentnym każde urządzenie inicjujące (automatyczny wykrywacz, przełącznik przepływu wody w tryskaczach itp.) otrzymuje określoną identyfikację lub „adres”. Ten adres jest odpowiednio zaprogramowany w pamięci centrali i skorelowany z informacjami, takimi jak typ urządzenia czy jego lokalizacja.

Mikroprocesor centrali wysyła stały sygnał zapytania do każdego obwodu. W ten sposób każde urządzenie inicjujące jest konrolowane w celu sprawdzenia jego stanu (normalnego lub awaryjnego). Ten aktywny proces monitorowania odbywa się cały czas, zapewniając aktualizacje systemu, co 5 do 10 sekund.

Inteligentny system przeciwpożarowy monitoruje również stan każdego obwodu, identyfikując wszelkie występujące usterki. Jednym z udoskonaleń oferowanych przez nowoczesne systemy jest ich zdolność do dokładnego określania miejsca powstania usterki.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *