Jak działają inteligentne systemy przeciwpożarowe?

Jak działają inteligentne systemy przeciwpożarowe?

Eksperci od ochrony przeciwpożarowej zgodnie przyznają, że automatyczne systemy przeciwpożarowe stanowią jeden z najważniejszych aspektów ochrony budynku i mienia. Odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i konserwowane systemy mogą zapewnić większą elastyczność projektowania budynków i podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru i ich rola
Kluczowym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest identyfikacja rozwijającego się zagrożenia pożarowego w odpowiednim czasie oraz ostrzeżenie osób przebywających w budynku i powiadomienie służb ratowniczych. Jest to podstawowa rola systemów wykrywania i alarmowania przeciwpożarowego. W zależności od przewidywanego scenariusza pożaru, rodzaju budynku i sposobu jego użytkowania, liczby i rodzaju mieszkańców, systemy te mogą zapewnić kilka głównych funkcji. Po pierwsze, umożliwiają one identyfikację rozwijającego się pożaru za pomocą metod ręcznych lub automatycznych, a po drugie informują mieszkańców budynku zaistnieniu zdarzenia i konieczności ewakuacji. Inną funkcją jest przesyłanie sygnału o pojawieniu się ognia do straży pożarnej lub innej jednostki reagowania kryzysowego. Mogą również wyłączać urządzenia elektryczne, wentylacyjne i być używane do inicjowania automatycznych systemów tłumienia pożaru.

Panel kontrolny
Panel sterowania jest „mózgiem” systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Jest odpowiedzialny za monitorowanie różnych „wejściowych” urządzeń alarmowych, takich jak ręczne i automatyczne elementy wykrywające, a następnie uruchamianie alarmowych urządzeń „wyjściowych”, takich jak dzwonki, światła ostrzegawcze, dialery alarmów telefonicznych i sterowanie budynkiem. Panele kontrolne mogą być prostymi jednostkami z pojedynczą strefą wejściową i wyjściową lub złożonymi systemami komputerowymi monitorujących nawet kilka budynków jednocześnie.

Inteligentne systemy reprezentują aktualny stan techniki w zakresie wykrywania i sygnalizacji pożaru. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod alarmowych, systemy te monitorują i kontrolują możliwości każdego urządzenia inicjującego i sygnalizującego alarm poprzez mikroprocesory i oprogramowanie systemowe. W efekcie każdy inteligentny system sygnalizacji pożaru to mały komputer nadzorujący i obsługujący szereg urządzeń wejściowych i wyjściowych. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego systemu, system inteligentny składa się z jednego lub więcej obwodów, które obejmują cały budynek lub grupę budynków. Ponadto, podobnie jak w przypadku standardowych systemów, wzdłuż tych obwodów może znajdować się jedno lub więcej urządzeń inicjujących alarm. Główna różnica między typami systemów dotyczy sposobu, w jaki każde urządzenie jest monitorowane. W systemie inteligentnym każde urządzenie inicjujące (automatyczny wykrywacz, przełącznik przepływu wody w tryskaczach itp.) otrzymuje określoną identyfikację lub „adres”. Ten adres jest odpowiednio zaprogramowany w pamięci centrali i skorelowany z informacjami, takimi jak typ urządzenia czy jego lokalizacja.

Mikroprocesor centrali wysyła stały sygnał zapytania do każdego obwodu. W ten sposób każde urządzenie inicjujące jest konrolowane w celu sprawdzenia jego stanu (normalnego lub awaryjnego). Ten aktywny proces monitorowania odbywa się cały czas, zapewniając aktualizacje systemu, co 5 do 10 sekund.

Inteligentny system przeciwpożarowy monitoruje również stan każdego obwodu, identyfikując wszelkie występujące usterki. Jednym z udoskonaleń oferowanych przez nowoczesne systemy jest ich zdolność do dokładnego określania miejsca powstania usterki.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *