Rozwiązania poprawiające jakość powietrza

Rozwiązania poprawiające jakość powietrza

Mnóstwo ludzi spędza w swoim domu nawet 90 procent czasu, a poziom zanieczyszczeń powietrza może być tutaj 2-5 razy, a w niektórych przypadkach jeszcze wyższy, niż na zewnątrz! Oczywiście, wiele zależy od tego, w jakim rejonie Polski mieszkamy. Najczęściej jednak mamy głębokie przekonanie, że przed powietrzem w naprawdę fatalnym stanie uciekniemy do swoich domów. Nic bardziej mylnego! Na jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa wiele czynników. Na przykład brak wentylacji, wycieki gazu, zawieszone w powietrzu cząstki stałe przynoszone z zewnątrz, a nawet lotne związki organiczne pochodzące z mebli, dekoracji domu lub produktów gospodarstwa domowego. Zła jakość powietrza może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi zarówno na krótką, jak i na dłuższą metę. Dla tych, którzy cierpią na problemy z układem oddechowym, zła jakość powietrza może stać się poważnym kłopotem i bardzo negatywnie wpłynąć na ich jakość życia.

Czy wiemy, czym oddychamy?
Aby utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, ważne jest, aby wiedzieć, co jest w powietrzu. Zyskując nawet przybliżone informacje na temat możliwych źródeł zanieczyszczeń jesteśmy w stanie spróbować je zminimalizować lub całkowicie usunąć. Nie potrzeba do tego skomplikowanych operacji. Np. jeśli stwierdzimy, że poziom dwutlenku węgla jest zbyt wysoki, możemy zwyczajnie otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Wiedza o tym, jaka jest jakość powietrza jest kluczowa kwestią, ponieważ niektóre zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenek węgla, mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a w skrajnych sytuacjach odebrać życie, jeśli nie zostaną szybko usunięte.

Czujniki dają wiedzę na temat stanu powietrza
Inteligentne czujniki jakości powietrza zapewniają użytkownikom wiedzę niezbędną do utrzymania zdrowego powietrza wokół nich. Wspólne parametry monitorowane przez niektóre z tych urządzeń obejmują temperaturę, wilgotność, poziom tlenku węgla, dwutlenku węgla, pyłu zawieszonego (w tym PM2,5 i PM10) oraz lotnych związków organicznych. To już znacznie więcej, niż tradycyjne detektory. Firmy wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak przetwarzanie w chmurze, analizę dużych zbiorów danych i sztuczną inteligencję, aby dostarczyć istotnych informacji do realizacji zaawansowanych aplikacji, a także aby umożliwić użytkownikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji w celu poprawy powietrza, którym oddychają.

Na przykład niektóre z urządzeń używają funkcji automatycznego uczenia do prognozowania zanieczyszczeń powietrza, sprawdzania punktów danych i kalibracji czujnika. Dzięki prognozie użytkownicy mogą planować dalsze działania w oparciu o te informacje. Dzięki zaawansowanym narzędziom czujniki dostarczają również mapę jakości powietrza w określonych miejscach na podstawie danych z rozmaitych lokalizacji na całym świecie.

Mobilność stała się nieodłączną cechą inteligentnych czujników jakości powietrza. Niektóre urządzenia można nawet przenosić na zewnątrz w celu ciągłego monitorowania jakości powietrza, niezależnie od tego, dokąd zmierzają użytkownicy. Mamy już do dyspozycji czujniki ważące zaledwie kilkadziesiąt gramów.

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne budynki, zwłaszcza te, które realizują ideę budynków inteligentnych bez systemów monitorujących parametry powietrza. Takie rozwiązania skutecznie podnoszą komfort życia domowników i mają ogromny wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *