Inteligentne systemy pogodowe

Inteligentne systemy pogodowe

Inteligentne systemy pogodowe służą do automatycznego wykonywania pomiarów związanych z pogodą. Można je wykorzystać zarówno w codziennym życiu, jak i w różnych dziedzinach przemysłu. Ze względu na szeroką możliwość zastosowania posiadają zróżnicowaną budowę, choć wszystkie mają jeden cel, jakim jest badanie parametrów otoczenia w węższym lub szerszym zakresie. W skład inteligentnych systemów pogodowych wchodzą niewielkie pojedyncze czujniki oraz rozbudowane urządzenia pomiarowe i całe stacje pogodowe.

Jakich pomiarów dokonują czujniki pogodowe?
Parametry pogodowe mierzone przez sensory tego typu to głównie temperatura powietrza, prędkość wiatru, wysokość ciśnienia atmosferycznego, wilgotność powietrza oraz stan nasłonecznienia. Niektóre z urządzeń określają również wielkość i rodzaj opadów, a nawet wilgotność gleby. Wyniki pomiarów można oczywiście odpowiednio wykorzystać. Jednym z podstawowych zastosowań aktualnych pomiarów jest przewidywanie pogody w kolejnych dniach. Niektórzy wykorzystują je do planowania określonych działań np. sportowych czy rekreacyjnych. Bywają również stosowane do sterowania zautomatyzowanymi systemami obecnymi w nowym budownictwie, zakładach przemysłowych oraz rolnictwie.

Bardziej wyspecjalizowane czujniki pogody używane są w meteorologii. Przykładem mogą być ceilometry, których zadaniem jest pomiar wysokości najniższej warstwy chmur za pomocą specjalnych laserów. Inne wyspecjalizowane urządzenie to disdrometr. Dzięki niemu zmierzymy wielkość kropel deszczu oraz szybkość ich spadania.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czujników pogodowych. Podstawowymi kryteriami wyboru są interfejs oraz sposób prezentacji danych, sposób montażu, odporność na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz liczba przetworników tworzących jeden przyrząd.

Jak montuje się czujniki pogodowe?
Sposób montażu tego rodzaju urządzeń uzależniony jest w znacznej mierze od ich wielkości. Małe, pojedyncze sensory można zamontować lutując ich wyprowadzenia w odpowiednim miejscu. Czujnik musi być przy tym zwrócony przodem do otoczenia, którego pomiarów ma dokonywać. Większe sensory są na ogół przykręcane za pomocą jednej lub dwóch śrub, które są w stanie utrzymać większy ciężar urządzenia. Niektóre z nowoczesnych czujników nie wymagają w ogóle montażu. Umieszcza się je po prostu na odpowiednim uchwycie. Należy wówczas zadbać o to, aby sensor nie był wystawiony na działanie silnego wiatru. Wiele czujników to urządzenia przeznaczone do powieszenia. Ich elementem składowym są plastikowe lub metalowe haki, które umożliwiają zawieszenie czujnika np. na linie.

Odporność przede wszystkim!
Stopień odporności na warunki środowiskowe czujników pogodowych bywa różny. Czasami sam producent urządzenia mocno dba o to, aby sensor był odpowiednio zabezpieczony przed szkodliwymi czynnikami np. dużą wilgocią czy niskimi temperaturami. Wiele sensorów nie wymaga specjalnej ochrony. Szkodzą im, bowiem jedynie najbardziej ekstremalne warunki. W naszym klimacie do takich sytuacji dochodzi naprawdę rzadko. Jednak w przypadku intensywnych opadów trwających kilka dni z rzędu warto np. umieścić czujnik w miejscu zadaszonym. Najbardziej profesjonalne urządzenia umieszcza się raczej na otwartym powietrzu, na masztach czy wysięgnikach. Odporność takich czujników jest naprawdę bardzo wysoka.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *